اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
آیا ترموود تیره تر از چوب معمولی می باشد؟

تاریخ مقاله: 1397/6/10

آیا ترموود تیره تر از چوب معمولی می باشد؟

آیا ترموود تیره تر از چوب معمولی می باشد؟

پاسخ به این سوال مثبت است زیرا چوب بر اثر حرارت بالا تیره می گردد و به رنگ طلایی قهوه ای بسیار زیبایی مبدل خواهد شد. رنگ ترموود در صورتی که در مجاورت هوا قرار بگیرد دچار تغییر خواهد شد بنابراین توصیه می شود با استفاده از رنگ و یا روغن از تغییر رنگ آن جلوگیری شود. با قرارگیری چوب اصلاح شده با حرارت در مجاورت هوای آزاد ، باد و باران رنگ آن به طوسی نقره ای تغییر خواهد یافت.