حالت نمایش

پارکت 14 سانت جزییات محصول

پارکت 14 سانت امتیازمحصول موجود ٩٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 11 سانت جزییات محصول

پارکت 11 سانت امتیازمحصول موجود ٧٢٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 11 سانت

  پارکت 11 سانت چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 11 سانت

  طول 6 متر

  قطر 25 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/48 متر مربع
موجود ٧٢٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 90 میلیمتر جزییات محصول

پارکت 90 میلیمتر امتیازمحصول موجود ٥٨٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 90 میلیمتر

  پارکت 90 میلیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 90 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 25 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/48 متر مربع
موجود ٥٨٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 140 میلیمتر جزییات محصول

پارکت 140 میلیمتر امتیازمحصول موجود ٦٩٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 140 میلیمتر

  پارکت 140 میلیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 140 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 19 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/75 متر مربع
موجود ٦٩٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 110 میلیمتر جزییات محصول

پارکت 110 میلیمتر امتیازمحصول موجود ٥٩٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 11 میلیمتر

  پارکت 11 میلیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 110 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 19 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/60 متر مربع
موجود ٥٩٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 25 میلیمتر جزییات محصول

پارکت 25 میلیمتر امتیازمحصول موجود ٤١٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 25 میلیمتر

  پارکت 25 میلیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 65 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 25 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/30 متر مربع
موجود ٤١٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 8 سانتیمتر جزییات محصول

پارکت 8 سانتیمتر امتیازمحصول موجود ٤٢٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 8 سانتیمتر

  پارکت چوبی 8 سانتیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 80 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 19 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/42 متر مربع
موجود ٤٢٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 6 سانتیمتر جزییات محصول

پارکت 6 سانتیمتر امتیازمحصول موجود ٣٨٦,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 6 سانتیمتر

  پارکت چوبی 6 سانتیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 60 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 19 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/30 متر مربع
موجود ٣٨٦,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 14 سانتیمتر جزییات محصول

پارکت 14 سانتیمتر امتیازمحصول موجود ٥٨٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 14 سانتیمتر

  پارکت چوبی 14 سانتیمتر چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  در دو درجه بندی

  گرید A++

  گرید A

  عرض 140 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 15 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/75 متر مربع
موجود ٥٨٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 9 سانت جزییات محصول

پارکت 9 سانت امتیازمحصول موجود ٤١٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 9 سانت

  پارکت چوبی 9 سانت چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  گرید A++

  عرض 90 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 15 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/48 متر مربع
موجود ٤١٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت 6 سانت جزییات محصول

پارکت 6 سانت امتیازمحصول موجود ٣٤٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت 6 سانت

  پارکت چوبی 6 سانت چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  گرید A++

  عرض 60 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 15 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/30 متر مربع
موجود ٣٤٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت چوبی 14 سانت جزییات محصول

پارکت چوبی 14 سانت امتیازمحصول موجود ٤٨٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت چوبی 14 سانت

  پارکت چوبی 14 سانت چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  گرید A++

  عرض 140 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 12 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/75 متر مربع

  مناسب فضای داخلی ، کفپوش دکوراسیون داخلی ، پارکت چوبی منزل ، پارکت چوبی اداری ، پارکت چوبی تجاری ، کفپوش چوبی خانه ، کفپوش خانه چوبی

  کفپوش خانه پیش ساخته ، کفپوش کاروان ، کفپوش چوبی ماشین
موجود ٤٨٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت چوبی 11 سانت جزییات محصول

پارکت چوبی 11 سانت امتیازمحصول موجود ٤٠٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت چوبی 11 سانت

  پارکت چوبی 11 سانت چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  گرید A++

  عرض 110 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 12 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/60 متر مربع
موجود ٤٠٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پارکت چوبی 8 سانت جزییات محصول

پارکت چوبی 8 سانت امتیازمحصول موجود ٣٢٩,٥٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • پارکت چوبی 8 سانت

  پارکت چوبی 8 سانت چوب پاین اورالس وارداتی از سیبری

  عرض 80 میلیمتر

  طول 6 متر

  قطر 12 میلیمتر

  میزان کاردهی : 0/42 متر مربع
موجود ٣٢٩,٥٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

ترموود مدرن 25 در 92 گرید +A جزییات محصول

ترموود مدرن 25 در 92 گرید +A امتیازمحصول موجود ١,٤٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١,٤٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

کفپوش ضد لغزش جزییات محصول

کفپوش ضد لغزش امتیازمحصول موجود ١,٧٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کفپوش ضد لغزش
  نوع فرآوری : چوب گرین وسل
  نوع چوب : چوب پاین
  ابعاد :
  ضخامت : 26 میلیمتر
  عرض : 117 میلیمتر
  طول : 300 سانتیمتر
موجود ١,٧٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید
تایل چمن امتیازمحصول موجود ١٢٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٢٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

کفپوش دکینگ 30 در 92 جزییات محصول

کفپوش دکینگ 30 در 92 امتیازمحصول موجود ١,٨٦٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١,٨٦٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

کفپوش دکینگ 26 در 92 جزییات محصول

کفپوش دکینگ 26 در 92 امتیازمحصول موجود ١,٦٧٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کفپوش دکینگ 92 در 26
  نوع فرآوری چوب : چوب گرین وسل
  نوع چوب : چوب پاین
  ابعاد:
  ضخامت : 26 میلیمتر
  عرض : 92 میلیمتر
  طول : 300 سانتیمتر
  زمان گارانتی : 15 سال
موجود ١,٦٧٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

کفپوش دکینگ 26 در 140 جزییات محصول

کفپوش دکینگ 26 در 140 امتیازمحصول موجود ١,٦٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کفپوش دکینگ 140 در 26
  نوع فرآوری چوب : چوب گرین وسل
  نوع چوب : چوب پاین
  ابعاد:
  ضخامت : 26 میلیمتر
  عرض : 140 میلیمتر
  طول : 300 سانتیمتر
  زمان گارانتی : 15 سال
موجود ١,٦٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

کفپوش دکینگ 26 در 117 جزییات محصول

کفپوش دکینگ 26 در 117 امتیازمحصول موجود ١,٦٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • کفپوش دکینگ 117 در 26
  نوع فرآوری چوب : چوب گرین وسل
  نوع چوب : چوب پاین
  ابعاد:
  ضخامت : 26 میلیمتر
  عرض : 117 میلیمتر
  طول : 300 سانتیمتر
  زمان گارانتی : 15 سال
موجود ١,٦٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید