حالت نمایش

کولینگ تاور جزییات محصول

کولینگ تاور امتیازمحصول موجود ٣٢,٠٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پالت چوبی کولینگ تاور جزییات محصول

پالت چوبی کولینگ تاور امتیازمحصول موجود ١,٨٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١,٨٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اشباع چوب کولینگ تاور جزییات محصول

اشباع چوب کولینگ تاور امتیازمحصول موجود ١١,٠٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١١,٠٠٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

چوب زیر سازی جزییات محصول

چوب زیر سازی امتیازمحصول موجود ٢٨٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • چوب زیر سازی
  چوب روسی درجه 1
  اشباع شده توسط سیلند اشباع ( خلاء و فشار ) همراه با مواد 100% معدنی
  ابعاد 2/8 * 4/8 cm
  ابعاد 6 * 5 cm
  ابعاد سفارشی به صورت بزرگتر و کوچکتر و یا چوب خاص نیز پذیرفته میشود
موجود ٢٨٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

چوب اشباع کولینگ تاور جزییات محصول

چوب اشباع کولینگ تاور امتیازمحصول تماس بگیرید ٣١,٠٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول
تماس بگیرید ٣١,٠٠٠,٠٠٠ تومان

چوب کولینگ تاور جزییات محصول

چوب کولینگ تاور امتیازمحصول تماس بگیرید ٣٤,٠٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول
تماس بگیرید ٣٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان