اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
اشتباهات در نصب

تاریخ مقاله: 1394/8/19

اشتباهات در نصب

از اشتباهات زیر در هنگام نصب خودداری فرمایید:

  1. کارگذاشتن قیدها داخل سیمان
  2. قراردادن قید ها بدون رعایت فاصله های توصیه شده
  3. قراردادن قیدها بدون رعایت درزهای انبساطی
  4. قراردادن قیدها بدون رعایت فاصله در کنار دیوار
  5. سفت کردن بیش از حد پیچ ها
  6. همیشه باید ازتخلیه آسان آب و گردش هوا اطمینان حاصل نمود.