اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
نکات اولیه نصب چوب پلاست

تاریخ مقاله: 1394/8/19

نکات اولیه نصب چوب پلاست

نکات اولیه برای شروع نصب کفپوش:

 1. شروع عملیات نصب بگونه ای تنظیم گردد که سایر امور ساختمانی به اتمام رسیده باشد. 
 2. هنگام شروع عملیات زیرسازی می بایست نسبت به تراز نمودن سطح زیرین کار در هر دو جهت عمودی بالا به پایین و عرضی چپ به راست اقدام نمود،
 3. زیرسازی آهنی می بایست تا حد ممکن سبک اجرا شود. بهتر است از اتصال بدنه های غیر مرتبط به هم پرهیز شود. همچنین برای تمامی برگشت های زیر، حداقل 15 سانتیمتر آهن کشی لازم است،
 4. وسط تا وسط آهن کشی قوطی ۴۰×۴۰ میلیمتر سطح زیرین زیرسازی می بایست 3۰ سانتیمتر باشد،
 5. فاصله وسط تا وسط چوبهای زیرسازی در نما باید 4۰ سانتیمتر و در کفپوش بیرونی یا دکینگ 3۰ سانتیمتر باشد،
 6. فواصل مهار پیچ های چوب زیرسازی بر سطح زیرین از یکدیگر 3۰ سانتیمتر باشد،
 7. فواصل پیچ های چوب زیرسازی از سر چوب تا وسط اولین پیچ بین ۴ تا ۶ سانتیمتر باشد،
 8. پیچ برای نصب زیرسازی چوبی به سیمان، باید از جنس گالوانیزه یا استیل بهمراه رول پلاک با طول حداقل ۶ سانتیمتر و با گام چوب باشد،
 9. پیچ برای نصب زیرسازی چوبی به آهن، باید از جنس گالوانیزه یا استیل با طول مناسب باشد،
 10. قبل از نصب هر گونه پیچ حتما محل مورد نظر را با مته و دریل سوراخ نمایید. به عبارت دیگر پیچ را مستقیما برای ایجاد سوراخ استفاده نکنید،
 11. در موارد که لازم است سطح زیرین با قطعات زیرسازی تراز شود حتما از پروفیل های چوب پلاست مناسب برای زیرسازی و یا قطعات  ضد آب مانند چوب اشباع شده یا چوب ترمو استفاده کنید. به هیچ وجه از قطعات فیبری یا کاغذ و مقوا استفاده نکنید.