اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
نکات اولیه نصب چوب پلاست

تاریخ مقاله: 1394/8/19

نکات اولیه نصب چوب پلاست

نکات اولیه برای شروع نصب چوب پلاست

 1. شروع عملیات نصب بگونه ای تنظیم گردد که سایر امور ساختمانی به اتمام رسیده باشد . 
 2. هنگام شروع عملیات زیرسازی می بایست نسبت به تراز نمودن سطح زیرین کار در هر دو جهت عمودی بالا به پایین و عرضی چپ به راست اقدام نمود .
 3. زیرسازی آهنی می بایست تا حد ممکن سبک اجرا شود . بهتر است از اتصال بدنه های غیر مرتبط به هم پرهیز شود . همچنین برای تمامی برگشت های زیر ، حداقل 15 سانتیمتر آهن کشی لازم است .
 4. وسط تا وسط آهن کشی قوطی ۴۰×۴۰ میلیمتر سطح زیرین زیرسازی می بایست 30 سانتیمتر باشد .
 5. فاصله وسط تا وسط چوب های زیرسازی در نما باید 40 سانتیمتر و در کفپوش بیرونی یا دکینگ 30 سانتیمتر باشد .
 6. فواصل مهار پیچ های چوب زیرسازی بر سطح زیرین از یکدیگر 30 سانتیمتر باشد .
 7. فواصل پیچ های چوب زیرسازی از سر چوب تا وسط اولین پیچ بین ۴ تا ۶ سانتیمتر باشد .
 8. پیچ برای نصب زیرسازی چوبی به سیمان ، باید از جنس گالوانیزه یا استیل بهمراه رول پلاک با طول حداقل ۶ سانتیمتر و با گام چوب باشد .
 9. پیچ برای نصب زیرسازی چوبی به آهن، باید از جنس گالوانیزه یا استیل با طول مناسب باشد .
 10. قبل از نصب هر گونه پیچ حتما محل مورد نظر را با مته و دریل سوراخ نمایید . به عبارت دیگر پیچ را مستقیما برای ایجاد سوراخ استفاده نکنید .
 11. در موارد که لازم است سطح زیرین با قطعات زیرسازی تراز شود حتما از پروفیل های چوب پلاست مناسب برای زیرسازی و یا قطعات  ضد آب مانند چوب اشباع شده یا چوب ترمو استفاده کنید . به هیچ وجه از قطعات فیبری یا کاغذ و مقوا استفاده نکنید.