اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
هزینه نگهداری چوب پلاست کامپوزیت

تاریخ مقاله: 1393/11/18

هزینه نگهداری چوب پلاست کامپوزیت

چوب طبيعي همواره بايد در طول زمان عمر خود بوسيله پوشش هاي مختلف محافظت گردد. ترکهاي بسيار ريز در چوب طبيعي جا براي نفوذ آب و رطوبت و قارچها را فراهم کرده آنرا از درون تخريب ميکند. کامپوزیت چوب پلاستیک با چگالي و فشردگي بالاي خود نه تنه هيچ ترکي نميخورد بلکه در طول زمان عمر خود فقط با شستشوي معمولي که لکه هاي طبيعي گرد و غبار و يا کپک ها و قارچهاي سطحي را پاک ميکند جلاي اوليه را بدست خواهد آورد