اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
استحکام و دوام چوب پلاستیک

تاریخ مقاله: 1393/11/10

استحکام و دوام چوب پلاستیک

استحکام و دوام چوب پلاستیک

کامپوزیتهای تولید شده چوب پلاستیک عوامل چوبی را درون منافذ پلاستیک قرار می دهند .

قالبهای درونی پلاستیک از چوب در برابر محیط محافظت می نمایند .

بنابرین ، مراقبتهای لازم باید صورت گیرد تا از دوام و ثبات پلاستیک و از عاری بودن آن از نور ماورای بنفش و سایر عوامل محیطی اطمینان حاصل شود .

اگر عوامل چوبی به دقت کپسوله نشوند و این عوامل مد نظر قرار نگیرند ، رطوبت می تواند باعث باد کردن آن و فساد قارچی شود . که این کامپوزیت با وجود پلاستیک در مواد مصرفی آن از این نقص مستثنی می باشد و از استحکام و

دوام مطلوبی برخوردار می باشد .

در نهایت در صنعت ساخنمان و چوب نما و چوب کف چوب اشباع شده به مراتب بهتر از متریال هایی همچون چوب ترمو و چوب پلاست می باشد زیرا چوب اشباع مانند چوب پلاست گرما را به خور جذب نمی کند و از لحاظ  ابزارپذیری و اجرا با میخکوب

هیچ محدودیتی ندارد و یا مانند چوب ترمو بعد از مدتی تغییر رنگ نمیدهد .

دلیل عدم استفاده از چوب اشباع در ایران محدودیت تولید در ایران و عدم شناخت می باشد و در مواردی نیز که مشاهده میشود به صورت غیر استاندارد و به جای مواد معدنی با مواد نفتی یا نمکی چوب اشباع می شود و این مساله موجب میشود چوب زیبایی

خود را سریعا از دست بدهد .

در کشور های اروپایی ، آمریکای شمالی چند سالیست که از چوب اشباع شده معدنی به جای چوب ترمو استفاده می شود زیرا از لحاظ ماندگاری در برابر آب و رطوبت این چوب کیفیت خود را از دست نمیدهد و در برابر قارچ و باکتری بسیار مقاوم می باشد

و قارچ ، باکتری و ویروس محیط را از بین میبرد .

در ایران نیز از سال 1393 چوب اشباع شده نما و چوب اشباع کف توسط صنایع چوب رانکس و با ما وود تولید می شود .