اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
کفپوش چوب پلاست کافه کانتینر

تاریخ خبر: 1398/3/2

کفپوش چوب پلاست کافه کانتینر

کفپوش چوب پلاست کافه کانتینر

آغاز پروژه کفپوش چوب پلاست کافه کانتینر واقع در دانشگاه صنعتی شریف خرداد ماه نود و هشت

متراژ چهارصد متر مربع 

نوع پروفیل چوب پلاست : کفپوش چوب پلاست سنگین

پروفیل پله چوب پلاست

رنگ پروفیل کفپوش چوب پلاست : رنگ سدری سمت شیاردار سند

نوع اتصالات کلیپس تی و کلیپس استارت

نوع شاسی زیرسازی : پروفیل آهن چهل در چهل

زمان آغاز پروژه : خرداد ماه نود و هشت

مجری : صنایع چوب پلاست رانکس