اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
کفپوش چوب پلاست رستوران سالیان

تاریخ خبر: 1397/3/26

کفپوش چوب پلاست رستوران سالیان

کفپوش چوب پلاست رستوران سالیان

پروژه کفپوش چوب پلاست رستوران سالیان واقع در لواسان 

کارفرما : جناب آقای مهندس محمودی

زمان اجرای پروژه : خرداد 97

مدت اجرای پروژه 8 روز

متراژ 300 متر مربع

نوع کفپوش چوب پلاستیک کامپوزیت 

نوع شاسی : فلزی 

رنگ : ونگه 

عملیات سطحی : سند