اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
چوب پلاست کفپوش

تاریخ مقاله: 1397/12/6

چوب پلاست کفپوش

چوب پلاست کفپوش

 

انواع چوب پلاست کفپوش رانکس که برای مناطق آب و هوایی مختلف طراحی شده عبارت است از 

کفپوش چوب پلاست سبک

کفپوش چوب پلاست سنگین

کفپوش چوب پلاست فوق سنگین

کفپوش چوب پلاست تو پر

کفپوش چوب پلاست اکونومی

کفپوش چوب پلاست کالیبره

کفپوش چوب پلاست 10 سانت

کفپوش چوب پلاست 7 سانت

کفپوش چوب پلاست تایل 15 در 30 سانت

کفپوش چوب پلاست تایل 30 در 30 سانت

کفپوش چوب پلاست تایل 30 در 60 سانت