اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
چوب پلاست سقف

تاریخ مقاله: 1397/12/6

چوب پلاست سقف

چوب پلاست سقف

پروفیل های چوب پلاست سقف در دکوراسیون داخلی و روی سقف به چند دسته تقسیم میشوند 

پروفیل چوب پلاست لوور سقف

پروفیل چوب پلاست سقف کاذب چوب پلاست

پروفیل چوب پلاست روی سقف ( فضای باز ) شیروانی چوب پلاست

پروفیل چوب پلاست روی سقف ( فضای باز ) تایل 40 سانت چوب پلاست

پروفیل چوب پلاست روی سقف ( فضای باز ) تایل 30 سانت چوب پلاست

پروفیل چوب پلاست روی سقف ( فضای باز ) تایل 15 سانت چوب پلاست