اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
پیچ کلیپس چوب پلاست

تاریخ مقاله: 1397/7/20

پیچ کلیپس چوب پلاست

پیچ کلیپس چوب پلاست

پیچ مناسب جهت اتصال کلیپس چوب پلاست در انواع دکینگ های چوب پلاستیک پیچ سرمته جهت اتصال به آهن با طول 3.5 سانتیمتر، پیچ مناسب جهت اتصال کلیپس چوب پلاست در انواع دکینگ های چوب پلاستیک پیچ خودکار چوب به صورت آبکاری جهت اتصال به چوب اشباع شده میباشد، در هیچ صورتی تاکید میکنیم در هیچ صورتی پروفیل های چوب پلاست را بدون زیرسازی و به صورت مستقیم به زمین یا دیوار نصب نکنید