اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
پروفیل پله چوب پلاست

تاریخ مقاله: 1397/9/16

پروفیل پله چوب پلاست

پروفیل پله چوب پلاست

در حال حاضر در بخش ساختمان و محوطه سازی میتوان پروفیل پله چوب پلاست را در بخش های مختلفی مانند لبه انواع ستون مکعب ، لبه استخر ، انواع پله و لبه سکو استفاده کرد به شکلی که در زمان استفاده به دلیل ال شکل بودن و یکدست بودن قطعه پروفیل پله چوب پلاست مقاومت این پروفیل چوب پلاست افزایش یافته و همچنین دارای مقاومت بیشتری در ضربه پذیری و فرسایش میباشد

این محصول میتواند جایگزین مناسبی برای قاب دور لبه استخر ، دور و لبه سکو و انواع کف پله و لب پله باشد 

در رنگبندی و نوع کیفیت این محصول در رده چوب پلاست کالیبره 15 قرارمیگیرد 

ابعاد پله چوب پلاستیک عبارت است از   150*50*25*3000 میلیمتر