اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
مقایسه چوب ترمو وود و چوب پلاست

تاریخ مقاله: 1397/7/8

مقایسه چوب ترمو وود و چوب پلاست

مقايسه چوب ترمو وود و چوب پلاست

کامپوزیت چوب پلاستیک را فقط ميتوان با رقيب طبيعي اش يعني چوب و چوب ترمو مقايسه کرد چرا که ديگر مصالح ساختماني تقريبا جايي را در مقایسه با زيبايي و گرمي چوب و ترمووود ندارند. هيچگونه پوشش ديگري نيست که بتواند زيبايي و گرمي و خواص چوب طبيعي را به غير از کامپوزیت چوب پلاستیک داشته باشد. چرا ؟

ساخته شده از چوب طبيعي

در ساخت چوب پلاست از ظايعات چوب طبيعي استفاده شده که بوجود آورنده گرمي و زيبايي خاص آن است. کامپوزیت وود پلاستیک با دارا بودن پلاستيک در خود در کنا ظاهر و احساس گرم و زيباي خود دوام بسيار بالايي در مقايسه با چوب دارد.

کامپوزیت چوب پلاستیک بدون هزينه هاي هنگفت نگهداري

چوب طبيعي و چوب ترمو همواره بايد در طول زمان عمر خود بوسيله پوشش هاي مختلف محافظت گردد . ترکهاي بسيار ريز در چوب طبيعي جا براي نفوذ آب و رطوبت و قارچها را فراهم کرده آنرا از درون تخريب ميکند. کامپوزیت چوب پلاستیک با چگالي و فشردگي بالاي خود نه تنه هيچ ترکي نميخورد بلکه در طول زمان عمر خود فقط با شستشوي معمولي که لکه هاي طبيعي گرد و غبار و يا کپک ها و قارچهاي سطحي را پاک ميکند جلاي اوليه را بدست خواهد آورد.