اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
معایب ترمووود

تاریخ مقاله: 1393/5/19

معایب ترمووود

معایب ترمووود

    کاهش مقاومتهای مکانیکی در چوب ترمو
    عدم مقاومت به اشعه ماورای بنفش آفتاب:

درصورت عدم استفاده از رنگها و پوششهای پیگمنت دار، چوب ترموی مورد استفاده در فضای بیرون ساختمان آسیب دیده، تغییر رنگ میدهد و خاکستری میشود. پدیده خاکستری رنگ شدن در چوب ترمو حتی گاهی اوقات سریعتر از چوب فرآوری نشده صورت می گیرد که این امر لزوم رنگ شدن چوب ترمو را اثبات مینماید.

    عدم مقاومت به حشرات چوبخواری نظیر چوبخواران دریایی در چوب ترمو ( لازم به ذکر است که چوب  OHT در مقایسه با چوب آسیب بسیار ناچیزی در حمله حشرات چوبخواری نظیر چوبخواران دریایی می بیند.)