اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
مراحل تولید چوب ترمو

تاریخ مقاله: 1397/6/9

مراحل تولید چوب ترمو

مراحل تولید چوب ترمو

پروسه ی ترمووود در سه مرحله انجام می گیرد.
مرحله ی اول : حرارت کوره به میزانی افزایش می یابد تا چوب خشک شود و قابل ذکر است در این مرحله بخار آب نیز وجود دارد. در این فاز حرارت کوره به سرعت تا 100 درجه ی سانتی گراد افزایش می یابد. بعد از اینکه دما به 100 درجه ی سانتی گراد رسید، به طور تدریجی حرارت تا 130 درجه ی سانتی گراد بالا می رود به طوری که چوب کاملا خشک شود و رطوبت آن به صفر برسد.

مرحله ی دوم : در این مرحله حرارت کوره به دمای 185 تا 215 درجه ی سانتی گراد افزایش می یابد و زمانی که به دمای مورد نظر رسید بسته به کاربرد نهایی به مدت 2 الی 3 ساعت در دمای مذکور قرار گرفته می شود.

مرحله ی سوم : در مرحله ی سوم یا مرحله آخر خنک کردن چوب ترمو شده می باشد. بعد از کاهش دادن دمای کوره و چوب، مقدار بسیار اندکی از رطوبت از دست رفته در دو مرحله قبل از طریق سیستم اسپری کردن آب به چوب باز خواهد گشت. دمای کوره به طور پیوسته و تدریجی کاهش می یابد و زمانی که به 80 الی90 درجه ی سانتی گراد رسید سیستم اسپری کردن آب رطوبت چوب اصلاح شده با حرارت را به 4 الی 7 درصد خواهد رساند. بنابراین رطوبت نهایی ترمووود 4 الی 7 درصد خواهد بود.