اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
مدیریت جدید رانکس

تاریخ خبر: 1400/11/17

مدیریت جدید رانکس

تغییر مدیریت رانکس

تغییر تیم مدیریتی و کادر اداری مجموعه رانکس

طبق تصمیم سرمایه گزاران و سهامداران مجموعه هولدینگ رانکس در تاریخ 1400/11/12 تیم مدیریتی و کادر اداری مجموعه رانکس تغییر و مدیریت جدید مجموعه رانکس

جناب آقای مهندس رضایی عهده دار هدایت این مجموعه شدند و با تغییر در کادر دفتری و اداری گام نخست مدیریتی خود را برداشتند

این تصمیم جهت پیشبر هرچه سریعتر مجموعه در جهت بهبود کیفیت و سرعت بخشیدن به تغییرات جدید در سیستم های تولید مجموعه اتخاذ شده 

از این رو پروژه های قبل که با تاخیر در تحویل مواجه شده اند از این پس با مدیریت تیم جدید به ترتیب تحویل مراجعین عزیز میگردند.