اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان

لیست قیمت چوب پلاستیک

تاریخ به روزرسانی: 1401/04/01
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
تراس و بالکن 1,480,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
135000
درب چوب پلاست 6,300,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
740000
دک 1.8*9 1,290,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/4/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
13200 19900
دک 2*4 تو پر 59,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/1/22 1396/4/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
8500 9000 11000
دک 7 سانتیمتر 104,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/9/21 1396/4/9
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
7600 9000
دک پروفیل 20 cm سبک 830,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/26 1396/4/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
36000 43200 64800
دک چوب پلاست 38 1,440,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/2/2 1397/5/10 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
27200 35000 184000
دیوار پوش سبک 748,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/4/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9600 9700
دیوارپوش فضای باز 1,240,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
روف گاردن 1,540,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
145000
سر ستون چوب پلاست 320,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/11/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
60000
ضربه گیر کفپوش چوب پلاست 45,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
4900
فلاورباکس 3,390,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
250000
قرنیز چوب پلاست 184,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/9/22 1396/4/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
7500 9500 11500
نبشی 4 سانت 84,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/9/21 1396/4/9 1396/8/24 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
5000 4800 8000 11500
نما پوش 15 1,180,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1395/8/16 1396/4/9 1397/5/10 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
15500 15300 16500 18200 19800
نما پوش 2 * 15 پیچ مخفی 1,320,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1396/4/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
13500 15900 23900
نما پوش چوب پلاستیک 11 تو پر 1,420,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1396/4/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
19000 23400 295000
نماپوش 10 سانت 1,120,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/5/10 1397/6/24 1397/9/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
112000 139500 169500
نمای چوب پلاست 1,280,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24 1397/9/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
138000 152000
نمای چوبی ساختمان 1,240,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1396/4/9 1397/6/24 1398/12/9
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
15000 18600 229000 380000
نیمکت 5,800,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
550000
ورق پی وی سی 2,320,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/26 1395/8/16 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
184000 174000 470000
پارتیشن چوب پلاست 1,540,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/4/9 1397/6/24 1397/6/24 1397/9/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
29000 70000 42000 52000
پانل دیواری چوب پلاستیک 2,100,000
دامنه تغییرات قیمت
1401/3/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1290000
پروفیل 15 سبک 1,210,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1396/4/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
16000 19500 18500
پروفیل 20 * 42 تو پر 420,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/4/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
15600 15000
پروفیل 3*6 170,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1396/4/9 1397/6/24 1397/8/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
8200 9200 12500 13300
پروفیل 4*4 توپر 430,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/4/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
16200 23000
پروفیل 7 cm تو پر 210,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1396/4/9 1397/6/24 1397/10/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
14300 18000 24000 20000
پروفیل چوب پلاست 3 * 5 380,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/4/9
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
10200
پروفیل چوب پلاست 7 170,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/2/26 1397/6/24 1397/10/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9500 10400 12400
پروفیل کفپوش 14.5 1,290,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1395/9/21 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
17900 18400 18200
پروفیل کفپوش 15 تو پر 2,100,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/4/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
35400 45000
پروفیل کفپوش چوب پلاست سنگین 1,590,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
پرچین 1,420,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/28 1397/6/24 1397/11/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
190000 240000 420000
پرگولا 10,900,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
950000
پله چوب پلاست 490,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/10/5 1397/10/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
38000 35000
پله چوب پلاستیک 1,400,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24 1397/10/22 1397/11/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
34000 35000 38000
پنل دیواری 1,740,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/4/9 1397/6/24 1397/9/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
39000 70000 89000
چسب چوب پلاست 1,190,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24 1397/9/9
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
145000 195000
چوب محوطه سازی 1,480,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
140000
چوب پلاست 10 سانت 1,240,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/18 1397/9/11 1397/9/12 1397/9/13
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
14000 15000 0 15000
چوب پلاست 10 سانت تو پر 1,230,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چوب پلاست 30 1,580,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1395/11/3 1396/4/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
31000 31500 38400 173000
چوب پلاست 4 در 4 380,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1396/4/9 1397/6/24 1397/10/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
8200 10200 15400 12400
چوب پلاست 7 سانت 180,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/9/21 1396/2/9 1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
10200 12200 11900
چوب پلاست جدید 3 در 5 79,000
دامنه تغییرات قیمت
1401/3/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
79000
چوب پلاست ستون 11 سانت 480,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چوب پلاست فاق و زبانه 1,420,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چوب پلاست یا چوب گرین وسل 12,000,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/26 1397/6/24 1401/3/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
950 1200000 4290000
کفپوش داخلی چوب پلاست 780,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
130000
کفپوش فوق سنگین 1,640,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/3 1397/6/24 1401/3/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
19800 28500 998000
کفپوش چوب بالکن 1,480,000
دامنه تغییرات قیمت
1403/3/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1480000
کفپوش چوب پلاست 15 1,490,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24 1397/10/23 1397/10/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
125000 185000 193000
کفپوش چوب پلاست 30 سانت 1,900,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/20 1397/6/24 1397/9/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
33200 180000 240000
کفپوش چوب پلاست اکونومی 1,240,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/9/3 1397/5/10 1397/6/8 1397/6/24 1397/8/2 1397/8/18 1397/9/11
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
14500 105000 115000 118500 135500 148500 149500
کفپوش چوب پلاست اکونومی s14 1,290,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
175000
کفپوش چوب پلاست جدید 1,430,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24 1397/8/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
138000 195000
کفپوش چوب پلاست کالیبره 1,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/5/10 1397/6/8 1397/6/24 1397/8/2 1397/8/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 125000 135000 155000 179000
کفپوش چوب پلاستیک 1,480,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
217000
کفپوش چوبپلاست استخر 1,480,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/5/10 1397/9/18 1397/11/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
105000 170000 185000
کلیپس T 5,900
دامنه تغییرات قیمت
1396/4/9 1397/2/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
200 250
کلیپس استارت کفپوش 5,600
دامنه تغییرات قیمت
1402/5/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
4800
کلیپس تی 5,600
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/16 1395/12/25 1396/4/9 1397/5/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
150 180 220 300
کلیپس فلزی چوب پلاست 6,400
دامنه تغییرات قیمت
1401/3/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
3800
کلیپس چوب پلاست H 4,400
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/3
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
900
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت