اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان

لیست قیمت چوب اشباع

تاریخ به روزرسانی: 1401/04/01
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
اسکلت خانه چوبی 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
اشباع چوب کولینگ تاور 9,780,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
پالت چوبی کولینگ تاور 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چوب اشباع کولینگ تاور 28,940,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چوب زیر سازی اشباع شده 34,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/21 1397/5/10 1397/10/22 1399/1/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
4200 6800 7500 14200
چوب کولینگ تاور 26,990,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
کولینگ تاور 24,440,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت