اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان

لیست قیمت چمن مصنوعی

تاریخ به روزرسانی: 1401/04/01
15 : 0
مقایسه شود نام محصول قیمت (تومان)
تایل سنگ 154,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1396/4/9 1397/6/24 1401/3/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
165000 190000 210000 115000
تایل چمن 109,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
موزاییک چمن 119,200
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
چمن مصنوعی 32 349,200
دامنه تغییرات قیمت
1401/2/5
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
349000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت