اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
قیمت وود پلاست

تاریخ مقاله: 1397/12/6

قیمت وود پلاست

قیمت وود پلاست

قیمت انواع پروفیل های وود پلاست رانکس در سه گرید اصلی که از طریق مواد اولیه مختلف از یکدیگر متمایز میگردند 

چوب پلاست گرید a  از نوع pvc

چوب پلاست گرید b از نوع پلی اتیلن

چوب پلاست گرید c از نوع پلی پرو پیلن

که هر یک از این مواد مناسب یک منطقع آب و هوایی میباشند که قویترین نوع این نوع چوب پلاست پروفیلهای چوب پلاست گرید a  یعنی p.v.c میباشد