اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
طرح های پروفیل چوب پلاست

تاریخ مقاله: 1397/7/1

طرح های پروفیل چوب پلاست

طرح های پروفیل چوب پلاست
بر خلاف چوب طبیعی کامپوزیت چوب پلاستیک رانکس را میتوان با هزاران طرح مقطع مختلف اعم از توخالی و توپر و یا حتی طرح های پیچیده تولید کرد. این تنوع محصول یکی از محاسنی است که کامپوزیت چوب پلاستیک رانکس را از دیگر رقبایش متمایز میسازد