اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
زیرسازی چوب پلاست

تاریخ مقاله: 1397/7/20

زیرسازی چوب پلاست

زیرسازی چوب پلاست

زیرسازی مناسب چوب پلاست در محل های مختلف با هم تفاوت دارد

بهترین زیرسازی جهت چوب پلاست به صورتی که در ایران شناخته شده پروفیل آهن 4*4 در انواع دکینگ چوب پلاست در قسمت کفپوش ساختمان و پروفیل آهن 3*3 جهت زیرسازی نمای ساختمان است

در مواقعی نیز دیده میشود از پروفیل های چوب پلاستیک جهت زیرسازی استفاده شده که به دلیل انقباض و انبساط دو سویه پیشنهاد نمیگردد

دیگر محصولی که میتوان در قسمت زیرسازی چوب پلاستیک استفاده کرد چوب اشباع شده در ابعاد مختلف میباشد همانطور که در بیشتر کشور های اروپایی و آمریکای شمالی نیز به همین صورت میباشد و به دلیل عدم انقباض و انبساط مقطع چوب اشباع شده و عدم پوسیدگی ، تغییر شکل و قیمت بسیار پایین تر از آهن این نوع چوب مناسبترین متریال جهت زیرسازی چوب پلاست در انواع نماپوش و کفپوش میباشد