اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
روش اشباع چوب

تاریخ مقاله: 1397/6/6

روش اشباع چوب

روش اشباع چوب

 

(تزریق ماده نگهدارنده به چوب)

در این روش با استفاده از مخازن تحت فشار، چوب با تزریق ماده نگهدارنده در برابر حشرات و قارچ محافظت می شود. چوب اشباع شده دارای مقاومت بالایی در برابر گزند حشرات بویژه موریانه می باشد و همچنین در مقایسه با چوب ترمو شده مقاوم تر هست. مقاومت مکانیکی چوب افزایش نمی یابد زیرا ساختار مولکولی چوب تغییر نمی کند. ینابراین جهت محافظت از سازه هایی که بار زیادی تحمل مینمایند مانند خانه های چوب ، عمارتها و پلها بسیار مناسب هستند.