اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
درباره چوب ترمو چه میدانید؟

تاریخ مقاله: 1397/6/8

درباره چوب ترمو چه میدانید؟

درباره چوب ترمو چه می دانید؟
در این مقاله و مقاله های بعدی قصد داریم خواص فیزیکی که شامل رنگ، بو، طعم، رطوبت چوب، چگونگی واکشیده و همکشیده شدن، صوت، الکتریسیته، وزن مخصوص و حرارت در چوب و همچنین خواص مکانیکی و مقاومتی چوب را مورد بررسی قرار می دهیم. چوب (ترموود) ماده ای لیگنو سلولزی می باشد و از سلول های دوکی شکل و تو خالی تشکیل شده است که در راستای طول درخت در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. آیا می دانید بافت چوب از چه تشکیل شده است؟

چوب دارای بافت سلولزی آلی می باشد که شامل موارد زیر است:

پنجاه درصد وزن چوب کربن
چهل درصد وزن آن اکسیژن
شش درصد هیدروژن
یک درصد ازت
سه درصد کانی ها و مواد دیگر