اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
درباره دیوار سبز

تاریخ مقاله: 1396/10/7

درباره دیوار سبز

درباره دیوار سبز

 

دیوار سبز فناوری نوینی است که امروزه جایگاه خود را به آرامی در شهر های معاصر و مترقی جهان پیدا می کند. دیوار سبز به دیواری گفته میشود که به صورت سازه مستقل و یا بخشی از یک ساختمان با پوشش گیاهی پوشانده شده باشد.
دیوار های سبز دامنه وسیعی از فواید زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را در بر میگیرند. پوشاندن نمای ساختمان با پوشش گیاهی، از نظر ابعاد زیست محیطی، در کاهش آلودگی هوا و آلاینده ها، کاهش گازهای گلخانه ای ، کاهش دمای محیط پیرامون و تعدیل پدیده ی جزیره ی گرمایی شهری، کاهش آلودگی صوتی، کاهش مصرف انرژی و در یک کلام بهبود کیفیت محیط زیست نقش تعیین کننده ای دارند. دیوار سبز همچنین با ایجاد زیستگاه برای گونه های گیاهی وجذب گونه های جاندار و پرندگان از نظر اکولوژی و حفظ تنوع زیستی دارای اهمیت می باشد.
آبیاری این دیوارهای سبز کاملا اتوماتیک بوده و با تنظیم زمان اب دهی به طور دلخواه و با توجه به نوع گونه گل و گیاه ، به صورت قطره ای انجام می گیرد.