اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
حتی ایام تعطیل

تاریخ خبر: 1395/4/7

حتی ایام تعطیل

حتی ایام تعطیل

رانکس حتی در ایام تعطیل نیز کنار شما و پاسخگوی سوالات شما عزیزان میباشد

برنامه کاری رانکس در ایام تعطیل

ساعات بازدید از نمایشگاه و کارگاه رانکس در ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا ساعت 14

ساعات پاسخگویی به تماسهای تلفنی از ساعت 9 صبح تا ساعت 19 بعد از ظهر

ساعات بازدید از پروژه ها از ساعت 9 صبح تا ساعت 18 بعد از ظهر