اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
ترمووود ارزان

تاریخ مقاله: 1398/4/24

ترمووود ارزان

ترمووود ارزان

افزایش تقاضا و همچنین افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت چوب ترمو در بازار داخلی شده بود تا اینکه تولید این محصول در ایران آغاز شد و در حال حاضر با کاهش بسیار زیاد قیمت و با همان کیفیت توسط صنایع چوب رانکس عرضه میشود