اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
بهترین تولید کنندگان ترمووود

تاریخ مقاله: 1397/6/9

بهترین تولید کنندگان ترمووود

بهترین تولید کنندگان ترمووود

 

تولید چوب حرارت دیده در مقیاس صنعتی به طور وسیعی در کشور استونی متمرکز شده است. استونی از لحاظ جغرافیایی همسایه ی کشور ( فنلاند) تولید کننده ی چوب های Kiln Dried می باشد.