انواع کفپوش چوب

تاریخ مقاله: 1398/3/7

انواع کفپوش چوب

انواع کفپوش چوب

انواع کفپوش چوب مناسب محوطه باز عبارت است از 

کفپوش چوب اشباع شده با ضخامت سفارشی 

کفپوش دکینگ چوب اشباع شده ( روش نصب چوب اشباع شده به وسیله کلیپس تی شش و کلیپس تی چهار ای بی اس )

کفپوش تایل چوب اشباع شده

 

کفپوش چوب پلاست در انواع 

کفپوش تایل چوب پلاست با ابعاد 15 در 30

کفپوش تایل چوب پلاست با ابعاد 30 در 30

کفپوش دک پروفیل چوب پلاست با عرض 15 سلنتیمتر ( روش نصب چوب پلاست به وسیله کلیپس تی جهار و کلیپس تی شش )

کفپوش دک چوب پلاست با عرض 7 سانتیمتر (روش نصب دک چوب پلاست هفت سانتیمتر به وسیله کلیپس تی چهار و کلیپس تی شش )

کفپوش دک چوب پلاست با عرض 10 سانتیمتر (روش نصب چوب پلاست 10 سانت به وسیله کلیپس فلزی استارت و کلیپس مخفی )

 

کفپوش چوب ترمو در انواع

کفپوش چوب ترمو وود 26 میلیمتر ( روش نصب چوب ترمو وود به وسیله کلیپس تی چهار و کلیپس استیل )

کفپوش تایل ترمووود در ابعاد 30 در 30