اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
افزایش قیمت چوب نما

تاریخ مقاله: 1400/11/17

افزایش قیمت چوب نما

افزایش قیمت چوب نما

افزایش قیمت چوب نما در ابتدا و انتهای سال در ایران یک امر بدیعی بوده و این مسئله به چند نکته وابسته است 

1 فزایش قیمت دلار ( زیرا اکثر چوب های مورد استفاده در نمای ساختمان ها وارداتی می باشند )

2 کسری موجودی انبارها در انتهای سال

3 خواب چند روزه بازار در سال جدید و احتمال افزایش قیمت دلار

4 در چوب های فرآوری مانند چوب گرین وسل افزایش قیمت مواد اولیه فرآوری

5 افزایش قیمت سوخت و گاز در تولید چوبهای ترمو

6 افزایش قیمت چوب در مبدا ( مانند روسیه ) که در ابتدای سال گذشته شاهد افزایش قیمت جهانی چوب بودیم