• چوب پلاست انعطاف پذیر

    چوب پلاست انعطاف پذیر 1395/7/4

    چوب پلاست انعطاف پذیر

     

    محصولی جدید از چوب پلاست رانکس

    مورد استفاده در انواع سازه های دایره ای شکل - موج...