• آغاز فاز دوم پروژه ماهشهر

    آغاز فاز دوم پروژه ماهشهر 1395/11/22

    آغاز فاز دوم پروژه ماهشهر

    پس از یک سال و نیم از اتمام پروژه چوب پلاست رانکس در ماهشهر و با رضایت کامل...