• درباره چوب ممرز

    درباره چوب ممرز 1395/7/7

    درباره چوب ممرز

     ممرز، درختی است با قامتی متوسط که ارتفاع آن بین ۱۵ تا ۲۵ متر بوده؛ گاهی ارتفاع آن به ۳۰ متر...