• درباره چوب چنار

    درباره چوب چنار 1395/7/7

    درباره چوب چنار

    ، چوبی به رنگ سفید روشن تا قرمز مایل به قهوه ای است که لکه های قهوه ای صدفی دارد. این نوع...