• چوب ها و رطوبت هوا

    چوب ها و رطوبت هوا 1395/7/7

    چوب ها و رطوبت هوا

    بطور کلی چوب یک ماده جاذب رطوبت (Hygroscopic) است و به رطوبت در حالت های مایع و بخار كاملاً حساس...