• درباره چوب ملچ

    درباره چوب ملچ 1395/7/7

    درباره چوب ملچ

    چوب ملچ، از جمله چوب های زیبا، خوش نقش و دکوراتیو ایران می باشد. ملچ، چوبی درشت بافت، نیمه...