• چوب بلوط

    چوب بلوط 1395/7/7

    چوب بلوط

    چوب بلوط، فشره و محکم است و نماد قدرت و استقامت می‌باشد و از گذشته‌ خیلی دور یکی از مهم‌ترین...