• درباره چوب آبنوس

    درباره چوب آبنوس 1395/7/7

    درباره چوب آبنوس

    چوب آبنوس، آبنوس درخت سیاه رنگی است با چگالی نسبتاً بالا و بسیار خوش بو. تنه داخلی چوب به...