• ویژگی چوب پلاست رانکس

    ویژگی چوب پلاست رانکس 1394/3/28

    ویژگی های چوب پلاست

    100%ضد آب و رطوبت
    غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق
    عدم امکان بروز هر نوع جرقه و...