• درباره چوب کاج

    درباره چوب کاج 1395/7/7

    درباره چوب کاج

    چوب کاج، چوبی نرم، راست تار، سبک و کم دوام است و زود می پوسد، از آن برای ساخت جعبه، مبلمان و...