• درباره چوب ساج

    درباره چوب ساج 1395/7/7

    درباره چوب ساج

    چوب ساج ، چوبی سنگین، روغنی، خوش تراش و زیبا است. درخت ساج بومی کشورهای هندوستان، اندونزی و...