• درباره چوب تبریزی

    درباره چوب تبریزی 1395/7/7

    درباره چوب تبریزی

     

    چوب تبریزی به رنگ سفید تا کرم روشن است واغلب لکه های سیاه رنگ و یا قهوه ای دارد. چوبی...