• پلی وود

    پلی وود 1393/11/15

    پلی وود

    پلی وود - poly wood - چوب پلاستیک

    کامپوزیتهای چوبی پلاستیکیWood-plastic composite که امروزه به اختصارwpc  نامیده...