• درباره مدولار

    درباره مدولار 1396/6/22

    درباره مدولار

    مدولار ، ابزاری مهم در معماری مدرن

    مقدمه : بطور کل هر طرحی براساس نظامی از اندازه ها و...