رانکس دوستدار طبیعت
رانکس دوستدار طبیعت
محصول ارزشمند را ارزان نخرید
محصول ارزشمند را ارزان نخرید
خلاقیت و نوآوری
خلاقیت و نوآوری
زیبایی و کیفیت در کنار هم
زیبایی و کیفیت در کنار هم
همراه با رانکس متمایز بودن را تجربه کنید
همراه با رانکس متمایز بودن را تجربه کنید
با رانکس آسوده زندگی کن
با رانکس آسوده زندگی کن
اطمینان از کیفیت محصول
اطمینان از کیفیت محصول
آینده را امروز تجربه کنید
آینده را امروز تجربه کنید

درباره ما

درباره ما
درباره ما

about us

گروه صنعتی رانکس در سال 1385 فعالیت خود را در زمینه تولید پروفیل های کامپوزیتی چوب پلاست ( Wood Plastic Composite ) تحت عنوان RUNX  در ایران آغاز نموده است و به همت کادر مجرب و بهره گیری از دانش روز دنیـا توانستـه در مدت کوتاهی با تولید انواع مختلف پروفیل WPC ، با بالاترین کیفیت، نقش شایانی در عرصه تولید این محصول جدید و زیبـا در بـازار داخلی ایفـا نمـاید

آغاز همکاری گروه صنعتی رانکس و city...

محصولات برتر

قیمت: ١٤٠,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٣٠,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٩,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٥,١٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٩,٦٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٥,٩٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٨,٤٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٩,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٣٥,٤٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٠,٢٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٦,٢٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٤,٤٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٨,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٤٣,٢٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٢٢٠ تومان
موجود
قیمت: ٢,٢٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٣٩,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٢٩,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٦,٥٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٩,٢٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٩٤,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٤٩,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٥٥,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٢٠٨,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٨٧,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٤,٨٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٤,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٩,٨٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٩,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٨٥,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٢١٠,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٩,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٣,٢٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٩,٠٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٣,٢٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٢,٢٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٨,٦٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٢٣,٤٠٠ تومان
موجود
قیمت: ٣٨,٤٠٠ تومان
موجود
قیمت: ١٠,٢٠٠ تومان
موجود